Author: admin

ऑक्टोबर रिपोर्ट

पुस्तके स्कॅनिंग चे कामतरुण भारत पुस्तके – एकूण ४० पुस्तके स्कॅन तर एकूण २०२७ पाने स्कॅन करून झाले आहेत.OCR पुस्तके – संतवचनामृत , रामदासवचनामृत , ज्ञानेश्वरवचनामृत , भारता’साठी ,११० अभंग विकिबुक्स वर अपलोड...

Read More

सप्टेंबर रिपोर्ट

स्कॅनिंग चे काम            सार्वजनिक वाचनालय राजगुरूनगर – १० पुस्तकांपैकी ७ पुस्तके स्कॅन करून झाली आहेत.             तरुण भारत – ११० पुस्तकांपैकी २७ पुस्तके स्कॅन करून झाली आहेत. ७७ रामदासांचे अभंग हे विकिबुक्स वर...

Read More

ऑगस्ट रिपोर्ट

सार्वजनिक वाचनालय राजगुरूनगर,इथून १२ पुस्तके आणले त्यापैकी ५ पुस्तके स्कॅन करून झाले आहेत. चैतन्य महिला संस्था राजगुरुनगर यांच्या सोबत एक विकिपीडिया चे वर्कशॉप झाले. त्यामध्ये एकूण ६ सभासद होते. OCR पुस्तके ४०००+ पाने –...

Read More