जुन मध्ये आम्ही अक्वापॉनिक्स , ऊती संवर्धन ,पाणी पदभार,औष्णिक विघटन ,सौर औष्णिक ऊर्जा ,विश्व स्वाथ्य संस्था या विषयावर लेख लिहिले

दीक्षित आजी यांनी विकिबुक्स या प्रोजेक्ट मध्ये २३० नवीन अभंग लिहून ते उपलब्ध करून दिले आहे.

लेक लाडकी अभियान या मधील १३ पुस्तके OCR केली आहेत.आमची संस्कृती प्रश्नोउत्तरनामा,बालमित्र भाग १ या पुस्तकांचे Transclusion चे काम देखील पूर्ण झाले आहेत.तसेच रानडे डिक्शनरी भाग १ व भाग २ चे OCR चे काम पूर्ण झाले आहे.

तसेच जून महिन्यामध्ये रानडे डिक्शनरी यांच्या OCR च्या प्रोसेस नंतर आम्ही ती प्रूफरीड करायचं काम करत आहोत.

तसेच शेतकरी संघटनेची उरलेली काही पुस्तकांचे OCR करायचे काम पूर्ण केले आहे .

P.G.Sahstrabuddhe यांची १३ पुस्तके कोमल संभुदास हिने स्कॅन केली आहेत.

पाणी परीक्षण ,पंडुरोग ,पौधशाळा यावर लेख तयार केले आहेत